Onze corona-regels

Voor "de Herberg" moet u reserveren, dat mag ook (mondeling) aan de deur. Er mogen maximaal 30 personen in ons restaurant zijn. Vraag één van onze medewerkers of het nog mogelijk is te reserveren. Alle gasten binnen dienen zich te registreren op het daarvoor bestemde formulier.
Meer dan 2 personen aan één tafel is uitsluitend toegestaan als dit personen betreft die een gezamenlijke huishouding vormen.
Wij moeten een controlegesprek/gezondheidscheck voor binnenkomst van onze gasten doen. Wij vragen u dan of u verkoudheids- en/of griepklachten heeft.
Wij vragen u bij binnenkomst uw handen te desinfecteren met de handgel die bij de ingang staat. Wij maken de tafels, stoelen en menukaarten na gebruik schoon met een desinfectiemiddel.
Houd zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand regel in acht. Wij zorgen voor 1,5 meter afstand tussen de tafels.
Als het controlegesprek bij de ontvangst heeft plaatsgevonden, mogen onze herbergiers binnen 1,5 meter aan tafel de bestelling opnemen, uitserveren en afruimen terwijl de gasten aan tafel zitten. Vindt u dit niet prettig, geef dit dan aan. Wij zorgen dan voor extra tafelruimte waar wij de drankjes en gerechten neerzetten zodat u dit dan kan pakken.
Op het toilet mag per keer 1 persoon aanwezig zijn.
Was na het toiletbezoek uw handen. Wij reinigen de toiletten tussentijds.

Onze herbergiers hebben dagelijks een controlegesprek over hun gezondheid.
Onze herbergiers in de keuken houden zoveel mogelijk rekening met de 1,5 meter regel en wij voorkomen dat er kruislijnen in de looproutes zijn.
Onze herbergiers wassen minimaal elke 30 minuten hun handen volgens de richtlijnen van het RIVM. Waar nodig wassen ze hun handen tussentijds extra.
Werkoppervlakken worden ieder uur gereinigd met een desinfectiemiddel en waar nodig wordt dit vaker gedaan.

Voor het terras gelden bovenstaande regels ook, met uitzondering van het van te voren reserveren, mits de 1,5 meter regel toegepast is. Ook hoeft u zich hier niet voor te registreren.

Wij hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben.