banner

Algemeen

Giften gedaan aan een ANBI-instelling (goeddoelinstelling) zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen mits het een algemeen nut beogende instelling is. Op de website van de belastingdienst is terug te vinden dat onze stichting voldoet als ANBI.Giften

Giften, schenkingen en legaten kunnen worden overgemaakt op banknummer NL83RABO0342787152 t.n.v. St. de Herberg Waskemeer.Doelgroep

De primaire doelgroep bestaat uit inwoners van Waskemeer en omgeving. Voor hen willen de stichting een ontmoetingsplek realiseren. De secundaire doelgroep bestaat uit mensen met beperkte sociale contacten. Met name als het gaat om mensen die zich af en toe eenzaam voelen maar ook een drempel ervaren om hulp of een oplossing te aanvaarden. De tertiaire doelgroepen zijn de passanten, de dagjesmensen die langs komen en een plekje zoeken waar ze even kunnen uitrusten en iets eten of drinken en waar aandacht voor hen is.Missie

De Herberg heeft als missie: een hûs foar elkenien (een huis voor iedereen), een alcoholvrije ontmoetingsplek zonder winstoogmerk te zijn, om zodoende de maatschappelijke cohesie te bevorderen en de onderlinge relaties te stimuleren. In de praktijk betekent dat, dat De Herberg een fijne plek is waar mensen elkaar ontmoeten.Visie

Onze visie is een plek neerzetten waar mensen zich welkom en thuis voelen en het ontwikkelen van meer samenhang in Waskemeer. En deze plek samen met vrijwilligers te realiseren. Een plek waar we met elkaar kunnen meeleven, op de hoogte blijven en naar elkaar kunnen omkijken. Zo willen we d.m.v. activiteiten meer betrokkenheid creëren in het dorp.Bestuur

Het bestuur van stichting de Herberg Waskemeer bestaat uit: Reinder de Roos, (voorzitter); Ieke Otter-Herder, (penningmeester); Henk de Vries, (secretaris) en Klaas Lise, (algemeen). Alle bestuurders verrichten hun werkzaamheden volledig als vrijwilliger zonder enige vorm van vergoeding.Personeel

Er zijn geen personeelsleden in dienst. Er wordt alleen gewerkt met vrijwilligers zonder enige vorm van vergoeding.Jaarverslag

2020 komt t.z.t.Financiële verantwoording

2020 komt t.z.t.Postadres

Stichting de Herberg Waskemeer
Bakkeveensterweg 1
8434 NP WASKEMEER
Tel. 0516-853701
KvK. 75063417
RSIN. 860127011